Wielka firma, to wiele procesów – czy da się nad nimi zapanować tylko jednym systemem?

Każda organizacja jest inna. Nie ma dwóch takich samych firm. Mogą różnić się pomysłem, produktem, jakością i ceną oferowanych usług, ludźmi itp. Natomiast każda duża firma ma mniejsze lub większe działy zajmujące się realizacją usługi, jej sprzedażą, pozyskiwaniem nowych Klientów, administracją, wypłatą wynagrodzeń, czy też księgowością. Każdy z działów w firmie w teorii dąży do wspólnego celu, ale ma różne interesy, które trzeba pogodzić dla efektywnego działania organizacji.

W obecnych czasach niemożliwe do wyobrażenia jest prowadzenie firmy w sposób analogowy – liczenie bilansu zysku i strat na kartce, odbieranie zamówień od Klientów pocztą tradycyjną, czy nawet komunikacja współpracowników tylko twarzą w twarz. Powszechna digitalizacja procesów jest niezbędna do efektywnej, codziennej pracy. Na rynku jest bardzo dużo rozwiązań informatycznych, usprawniających konkretne procesy. Począwszy od systemów dedykowanych dla firm z konkretnych branż, przez systemy, które są w stanie spełnić potrzeby większości obszarów zarządzania firmą, aż po duże systemy ERP umożliwiające zarządzanie całym przedsiębiorstwem.

Mniejsze systemy mają zazwyczaj wybrane moduły bardziej dopracowane od innych. Stąd każdy dział, będzie preferował rozwiązanie dostawcy, który ich obszar ma najlepiej obsłużony. Oczywiście w dużych rozwiązaniach ERP można dostosować niemal całe oprogramowanie pod potrzeby firmy, jednak nie zawsze koszty, jakie należy ponieść tworząc rozwiązanie dedykowane dla naszej firmy, przyniosą należyte korzyści.

Atrakcyjnym rozwiązaniem jest wykorzystanie, odrębnych platform klasy BPMS (Business Process Management System). Służą one do implementacji i realizacji procesów biznesowych oraz reguł biznesowych, opierając się o notacje zapisu procesów biznesowych (BPMN), które jednocześnie pozwalają na współpracę z istniejącymi w firmie systemami ERP lub CRM. Jednym z takich rozwiązań jest platforma Camunda dostępna na licencji open-source. Rozwiązanie daje możliwość dostosowania do potrzeb biznesu, a przy wdrożeniu czerpania z doświadczeń licznych użytkowników i rozwiązań udostępnianych bezpłatnie.

Platforma BPMS (Camunda) w połączeniu z i rozwiązaniem klasy Enterprise Content Management (Alfresco) jest ciekawym rozwiązaniem do usprawnienia procesu zarządzania firmą i dostępu do wszystkich informacji z jednego miejsca. Wspólne repozytorium dokumentów i zaprojektowany obieg pojedynczych procesów obsługiwanych w różnych systemach, w zdecydowany sposób przyśpieszy oraz ułatwi podejmowanie kluczowych dla organizacji decyzji. Co więcej bariera wejścia – zarówno ta kosztowa (open-source) oraz dla użytkowników (wszystko w jednym, prosty UI) jest bardzo niewielka.

Zapraszam do kontaktu, jeżeli chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat narzędzi BPMS oraz ECM wykorzystywanych przez organizacje na całym świecie oraz naszych Klientów.

More