Nagroda od PID Polska dla MakoLab Consulting

Na początku czerwca bieżącego roku, odbyło się otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy PID Polska – jednego z liderów branży detektorów rentgenowskich stosowanych w przemyśle spożywczym. Podczas wydarzenia przyznano nagrody firmom, których działania wpłynęły na rozwój PID. Jednym z nagrodzonych został MakoLab Consulting.

Nagrodę w kategorii „Doradztwo”, za wsparcie w reorganizacji procesów, odebrał Jacek Filipek, Senior Consultant MakoLab Consulting.

PID Polska jest jednym z liderów wdrożeń aplikacji rentgenowskich w przemyśle spożywczym. Wcześniej był dystrybutorem urządzeń Eagle i podbił rynek dostosowywaniem urządzeń do potrzeb Klienta oraz unikalnym serwisem. Od 2021 roku, wraz z firma AICON X-Ray GmbH produkuje autorskie urządzenia, które należą do światowej czołówki technologicznej w branży przemysłowych detektorów rentgenowskich. Firma oferuje nowoczesne rozwiązania zapewniające najwyższy dostępny na rynku stopień zaawansowania analizy obrazu rentgenowskiego, gwarantujący najwyższą precyzję detekcji zanieczyszczeń. Centrum Badawczo-Rozwojowe jest miejscem, w którym firma (wraz placówkami naukowo-badawczymi oraz partnerami biznesowymi) będzie rozwijać możliwości technologiczne dla swoich projektów.

Czujemy się wyróżnieni i wdzięczni za docenienie naszej pracy. Nagrody PID trafiają do partnerów biznesowych, którzy mają realny wpływ na rozwój firmy. To wyróżnienie jest uhonorowaniem i podziękowaniem za rok owocnej współpracy, za wszystkie nasze rekomendacje i wdrożone rozwiązania, które przyczyniły się do udoskonalenia procesów w PID Polska, firmie o ogromnym potencjale” – mówi Jacek Filipek.

MakoLab Consulting z grupy MakoLab, rozpoczął współpracę z PID Polska w lipcu ubiegłego roku. Pierwszym etapem był audyt mający na celu diagnozę procesu produkcyjnego. Efektem był projekt, w którym zadaniami MakoLab Consulting były przede wszystkim:

Wynikiem udanej współpracy był kolejny projekt zakładający opracowanie i wdrożenie dedykowanego systemu ERP – czyli oprogramowania do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem (obejmującym niemal każdy obszar biznesowy). Konsultanci MakoLab Consulting odpowiadali za opracowanie założeń systemu informatycznego dopasowanego do potrzeb PID Polska. Nowy ERP odpowiadać ma  m.in. za dekompozycję ‘Bill of Materials’ (BoM) urządzenia, kompletację materiałów z magazynu i do zamówień, kontrolę procesu technologicznego, planowanie oraz rozliczanie produkcji. Za stworzenie oprogramowania i jego wdrożenie odpowiadają programiści z zespołu Business Solutions Makolab.

Na otwarciu Centrum Badawczo-Rozwojowego obecny był także Maciej Stanisławski, Head of R&D w MakoLab, który przybliżył działalność firmy w obszarze innowacji.

Optymistycznie patrzę na możliwość współpracy Centrum Badawczo-Rozwojowego – miejsca o ogromnym potencjale technologicznym i MakoLab, gdzie prowadzimy projekty z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Nie zdradzając szczegółów, myślę, że wspólnie, w oparciu o AI i ML, moglibyśmy wesprzeć rozwiązania obecnie stosowane w PID Polska” – dodaje Maciej.

More