Synergia czyli 2+2 > 4 po połączeniu firm jest możliwa

PROJECT REALIZOWANY DLA WIODĄCYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH ŁĄCZONYCH W JEDNĄ

 

Wyzwanie

 • Różni Klienci o różnych przyzwyczajeniach i potrzebach
 • Bardzo różne, potencjalnie uzupełniające się kanały sprzedaży i obsługi Klientów oraz wynikające z tego istotnie różne procesy biznesowe
 • Duża różnorodność – jedne obszary lepsze w firmie A, inne w firmie B
 • Bardzo różne, potencjalnie uzupełniające się technologie IT
 • Gigantyczna różnica kultur organizacyjnych, liderów komunikacji, zespołów

Co zrobiliśmy

 • Dokładna analiza różnic Klientów i modelu biznesowego
 • Mapowanie, analiza i ocena procesów oparta o doświadczenie oraz dane (mierniki), tak aby wybrać to, co najlepsze z każdej firmy
 • Zaprojektowanie nowych procesów, tak aby jeszcze lepiej spełniały potrzeby Klientów obu firm po połączeniu
 • Analiza i obiektywna ocena stosowanych technologii oraz zaprojektowanie docelowych rozwiązań
 • Identyfikacja oporów oraz zarządzanie zmianą na każdym etapie prac

   

Rezultaty

 • DWUCYFROWY WZROST PRZYCHODÓW I ZYSKÓW JUŻ W PIERWSZYM ROKU PO POŁĄCZENIU
 • BRAK DODATKOWYCH NAKŁADÓW NA ŁĄCZENIE TECHNOLOGII SPRAWNE POŁĄCZENIE I WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII OBU FIRM
 • 0 STRAT WŚRÓD KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓWI WZROST ZAANGAŻOWANIA W BADANIACH SATYSFAKCJI
More