Biznes + IT = kraj mlekiem i miodem płynący

PROJEKT REALIZOWANY DLA MIĘDZYNARODOWEJ FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ

Wyzwanie

 • Potrzeby biznesowe były zaspokajane w niewystarczający sposób oraz zbyt wolno.
 • Biznes narzekał na IT, a IT narzekało na Biznes.
 • Zbyt mało dostępnych zasobów (ludzie oraz pieniądze) oraz zbyt duża potrzeba zmian w organizacji.

Co zrobiliśmy

 • Bezpośrednia, codzienna współpraca pomiędzy członkami zespołów z Biznesu (wyłączając kierownictwo) i specjalistami IT.
 • Ograniczenie konieczności tworzenia specyfikacji wymagań do minimum
 • Odpowiedzialność dla całego zespołu, zamiast osobno IT i Biznes.
 • Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces od wymyślenia rozwiązania do jego wsparcia po wdrożeniowego.

Rezultaty

 • CZAS TRWANIA PROJEKTÓW
  WDROŻENIE PROJEKTÓW ZAJMUJE 40-50% DOTYCHCZAS PRZEZNACZANEGO CZASU I BUDŻETU
 • ODPOWIEDNIE ZASOBY
  ODPOWIEDNIA ILOŚĆ ZASOBÓW DO POTRZEB
 • SATYSFAKCJA
  PEŁNA SATYSFAKCJA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW IT ORAZ BIZNESU

 

More