15% wzrost efektywności i gigantyczne zaangażowanie załogi

PROJEKT REALIZOWANY DLA MIĘDZYNARODOWEJ FIRMY ODZIEŻOWEJ

 

Wyzwanie

 • Niezadowalające rezultaty ilości i kosztów produkcji.
 • Bazowanie na opiniach, nie na faktach. Często wdrażanie rozwiązań po omacku.
 • Niewiele osób myśli nad realizacją planu, celów oraz rozwojem firmy.
 • Wydłużone procesy decyzyjne co i w jakiej kolejności poprawiać.

Co zrobiliśmy

 • Zdefiniowaliśmy i zwizualizowaliśmy proste miary KPI.
 • Nauczyliśmy brygadzistów oraz mistrzów prowadzić spotkania VPM: słuchać, pytać i wspierać.
 • Zaangażowaliśmy utrzymanie ruchu, logistykę oraz planowanie produkcji w regularne szukanie rozwiązań
  i pomoc produkcji.
 • Bardzo szybko sprawdzaliśmy skuteczność różnych rozwiązań.
 • Konsekwentnie prowadziliśmy spotkania VPM, również po pierwszej fali euforii.

Rezultaty

 • 15% WZROST EFEKTYWNOŚCI
  WIELE POMYSŁÓW WDRAŻANE TEGO SAMEGO LUB W CIĄGU KILKU KOLEJNYCH DNI
 • NIEWIARYGODNY WZROST ZAANGAŻOWANIA CAŁEJ ZAŁOGI
  W SZUKANIE I WDRAŻANIE USPRAWNIEŃ
More