~10% wzrost produkcji netto zaledwie w 3 miesiące

PROJEKT REALIZOWANY DLA MIĘDZYNARODOWEJ FIRMY SPOŻYWCZEJ

Wyzwanie

 • Moce produkcyjne mniejsze niż zamówienia.
 • Brak ludzi do pracy na liniach produkcyjnych.
 • Olbrzymi budżet byłby potrzebny na inwestycje w większą automatyzacje linii.

Co zrobiliśmy

 • Przegląd i zmiana celów (KPI) oraz ich wizualizacja.
 • Redukcja czasu potrzebnego na przezbrojenia (SMED)*.
 • Ujawnienie i systematyczne eliminowanie mikroprzestojów podczas pracy linii produkcyjnej.
 • Standaryzacja działań w procesie.
 • Systematyczne słuchanie i rozwiązywanie kwestii zgłaszanych przez pracowników linii produkcyjnej.

*Singleminute digit exchange of die (SMED) to jedna z wielu metod lean, która umożliwia redukcję marnotrawstw w procesach w świecie produkcji. Szybkie przezbrojenie oznacza skrócenie czasu kiedy maszyny stoją między produkcją produktu A i produkcją produktu B.

Rezultaty

 • 9,8% ZWIĘKSZENIE MOCY PRODUKCYJNY (WSKAŹNIK OEE)
  W 3 MIESIĄCE PRZY TEJ SAMEJ ILOŚCI PRACOWNIKÓW ORAZ BEZ DODATKOWYCH INWESTYCJI.
 • WIDOCZNY WZROST SATYSFAKCJI I ZAANGAŻOWANIA ZAŁOGI
  CO SPRAWIA ŻE ZMIANA JEST TRWAŁA I TWORZY PODSTAWY DO CIĄGŁEGO DO
  SKONALENIA
More