Rozwój i Efektywność w Obszarze Sprzedaży

Zwiększenie przychodów z istniejącej sieci sprzedaży.

 

Kiedy powinieneś rozważyć skorzystanie z naszego wsparcia?

 • Czy uważasz, że Twoje siły sprzedaży mogłyby przynosić większe dochody?
 • Co tak naprawdę robią w pracy? Czy efektywnie wykorzystują czas?
 • Czy Twoi Sprzedawcy są wystarczająco zmotywowani?
 • Czy uważasz, że Twoi Sprzedawcy mają odpowiednie kompetencje?

Rozwój i efektywność w obszarze sprzedaży to wielowymiarowe podejście jak:

 • nauczyć pracowników sprzedaży, aby sprzedawali więcej,
 • zorganizować Sprzedaż w firmie,
 • budować skuteczny system motywacyjny.

Nasza metodyka składa się z trzech etapów:

I. Analiza.

  1. Zespół sprzedażowy:
   • Ocena kompetencji sprzedażowych i umiejętności negocjacyjnych,
   • Badanie skuteczności budowania długotrwałych relacji z klientami,
   • Analiza komunikacji w zespole oraz pomiędzy zespołem a firmą,
   • Wykorzystanie dostępnych narzędzi pracy,
   • Badanie efektywności realizacji zadań sprzedażowych,
   • Ocena motywacji i postawy,
   • Zespół, a zarządzanie – jak podejmowane są decyzje,
   • Ocena sposobu zarządzania zespołem i raportowania do lidera zespołu,
   • Organizacja pracy.
  2. Lider zespołu sprzedażowego:
   • Analiza sposobu zarządzania – metody, narzędzia, styl,
   • Organizacja pracy zespołu,
   • Mocne i słabe strony – cechy osobowościowe,
   • Prowadzenie spotkań sprzedażowych z Klientem,
   • Sposób prowadzenia spotkań z zespołem – przygotowanie, prowadzenie,
   • Kontakt lidera zespołu z Zarządem – regularność spotkań, wymiana informacji,
   • Posiadane narzędzia analityczne i raportowe – ich wykorzystanie,
   • Komunikacja i zaangażowanie – ocena.
  3. Systemy motywacyjne:
   • Finansowe – analiza konstrukcji systemu i jego skuteczności w osiąganiu celów,
   • pozafinansowe – przegląd stosowanych narzędzi i ich wpływu na zespół.
  4. System raportowania:
   • Analiza dostępnych informacji zarządczych,
   • Ocena poziomu wykorzystania i poprawności wniosków.
  5. Kanały sprzedaży:
   • Analiza kanałów sprzedaży i ich efektywności,
   • Ocena potencjału wzrostu w poszczególnych kanałach oraz poszukiwanie synergii.
  6. Wsparcie sprzedaży:
   • Dostępne narzędzia wsparcia dla handlowców,
   • ocena ich skuteczności i kosztów.
  7. Przegląd oferty handlowej i jej pozycjonowanie na rynku w stosunku do konkurencji.
  8. Wstępna analiza wybranych sektorów rynku: produkty dedykowane, przemysł:
   • Określenie potencjału sektorów i oczekiwań klientów w tych sektorach,
   • Analiza możliwości produktowych i produkcyjnych – przewagi konkurencyjne,
   • Zarys metod wejścia na rynek w analizowanych sektorach.

II. Diagnoza i propozycje rozwiązań.

 1. Diagnoza na podstawie analizy poszczególnych elementów etapu pierwszego.
 2. Propozycje poprawy efektywności pracy w wymienionych elementach oraz możliwych synergii w celu zwiększenia skali działalności.
 3. Możliwość skonstruowania propozycji nowego modelu sprzedaży, jeśli z fazy analizy wynika, że konieczna jest zmiana modelu pozyskiwania klientów.

III. Wdrożenie.

Jeśli propozycja zmiany zostanie przyjęta do realizacji, oferujemy wsparcie wdrożeniowe zgodnie z planem uzgodnionym z zarządem. Oznacza to również możliwość przejęcia na określony czas roli Kierownika Działu Sprzedaży w celu skutecznego wdrożenia zmian.

Dlaczego więc nie sprzedawać więcej, skoro może to być nisko wiszący owoc?

 

Wybrane projekty:

150% więcej dobrych sprzedawców oraz o 21% większa sprzedaż

Więcej sprzedaży – sprawdzone możliwości

More