Dane i Innowacyjne Technologie

Odpowiadaj na pytania biznesowe opierając się na danych.

Identyfikacja, łączenie, eksploracja, czyszczenie, wzbogacanie i analiza danych wewnątrz i na zewnątrz organizacji w celu skoncentrowania się na odpowiedziach biznesowych.

Wspieranie systemów decyzyjnych.

Wizualizacja odpowiednich danych w organizacji w celu zwiększenia efektywności.

Big Data – wykrywanie wzorców przestrzennych i czasowych.

Eksploracja danych – modele predykcyjne: cross/up-selling, segmentacja, churn.

GIS i analizy przestrzenne – optymalizacja i rozwój sieci sprzedaży.

Wykorzystanie innowacyjnych technologii do strukturyzacji i lepszego przetwarzania danych:

  • Taksonomie i ontologie,
  • Przetwarzanie języka naturalnego,
  • Grafy wiedzy,
  • AI / Uczenie maszynowe,
  • Graficzne bazy danych,
  • DCAM

Wyzwania związane z zarządzaniem danymi, przed którymi stoją przedsiębiorstwa

DCAM (Data Capability Assessment Model) jest uznawany za standard branżowy (w różnych sektorach gospodarki) i umożliwia przedsiębiorstwom uzyskanie pełnej kontroli nad jakością danych.

  • Jakość – wymuszona i wymagana przez rosnący poziom regulacji, rozmieszczenie geograficzne zarówno procesów biznesowych, jak i zasobów siły roboczej.
  • Poufność – staje się kwestią strategiczną, ponieważ organizacje przetwarzają coraz więcej poufnych danych klientów w coraz bardziej zdalnych środowiskach pracy.
  • Zarządzanie danymi – zwłaszcza z punktu widzenia technologii, procesów i przepisów prawnych/regulacyjnych, organizacje muszą być w stanie udowodnić (i zgłosić), że obchodzą się z danymi w sposób nienaganny.

Jesteśmy członkami EDMC autoryzowanego Partnera DCAM.

More